Tarieven 2019

Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Code                        Omschrijving                                                                                                                     Tarief 

                             a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 

E01                           Wortelkanaalbehandeling consult                                                                                € 21,78

E02                           Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult                                                             € 40,12

E03                           Consult na tandheelkundig ongeval                                                                             € 31,52

                             b. Wortelkanaalbehandeling 

                             Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit 

E60                          Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel                                                    € 45,85

   

                             Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04                          Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten              € 46,74

E13                          Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal                                                € 103,16

E14                          Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen                                              € 149,01

E16                          Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen                                              € 194,86

E17                          Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen                               € 240,71

E85                          Elektronische lengtebepaling                                                                                          € 14,33

E19                          Insluiten calciumhydroxide per element per zitting                                                    € 17,19

E66                          Wortelkanaalbehandeling van melkelement                                                                € 45,85

   

                            Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  

E51                          Verwijderen van kroon of brug                                                                                        € 34,39

E52                          Moeilijke wortelkanaalopening                                                                                        € 28,66

E53                          Verwijderen van wortelstift                                                                                               € 40,12

E54                          Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal                                                                    € 28,66

E55                          Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal                                                      € 28,66

E56                          Voortgezette behandeling met iatrogene schade                                                         € 40,12

E57                          Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie                                              € 28,66

   

                            Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt 

E61                          Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting                 € 80,24

E62                          Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting    € 51,58

E63 *                       Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)                                   € 42,98

E64                          Afsluiting van open wortelpunt                                                                                        € 45,85

   

                            Initiële wortelkanaalbehandeling 

E77                          Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal                                                           € 57,31

E78                          Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal                                                  € 28,66

   

                            Bleken 

E90                           Inwendig bleken, eerste zitting                                                                                         € 45,85

E95                           Inwendig bleken, elke volgende zitting                                                                            € 17,19

E97 *                        Uitwendig bleken per kaak                                                                                                € 71,64

E98                           Materialen voor thuisbleken                                                                                              kostprijs

   

                             Behandeling trauma-element 

E40                            Directe pulpa-overkapping                                                                                                 € 28,66

E42                            Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval                        € 11,05

E43 *                         Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval                               € 22,92

E44                            Verwijdering spalk                                                                                                                € 5,73

   

                             Aanbrengen rubberdam 

E45                            Aanbrengen rubberdam                                                                                                     € 11,46

   

                             Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen 

E31                            Snij-/ hoektand                                                                                                                      € 114,62

E32                            Premolaar                                                                                                                               € 154,72

E33                            Molaar                                                                                                                                     € 198,93

E34 *                         Aanbrengen retrograde vulling                                                                                           € 22,10

E36 *                         Het trekken van een element met re-implantatie                                                            € 77,36

E37                            Kijkoperatie                                                                                                                             € 66,31

   

                             Gebruik operatiemicroscoop 

E86                            Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling                                           € 74,60

   

                             Gebruiksklaar maken praktijkruimte 

E87                            Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling                   € 55,26