Tarieven 2019

Uurtarieven (U-codes)

Code                     Omschrijving                                                                                                                                     Tarief 

U25                       Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld                                                € 12,59

                               worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

U35                        Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven                                                 € 14,47

                               in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten 

U05                       Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten       € 14,47

U20                       Second opinion verricht door de Stichting TIP                                                                            € 180,95