Tarieven 2019

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

Code                        Omschrijving                                                                                                                          Tarief 

                             a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

T11                           Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus                                                             € 151,88

T12                           Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus                                                          € 166,21

T21                           Grondig reinigen wortel, complex, per element                                                               € 30,95

T22                           Grondig reinigen wortel, standaard, per element                                                            € 22,92

T31                           Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling                          € 88,83

T32                           Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling              € 103,16

T33                           Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling                                                € 45,85

T41                           Beperkt consult parodontale nazorg                                                                                  € 60,18

T42                           Consult parodontale nazorg                                                                                                 € 87,11

T43                           Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                                              € 115,77

T44                           Complex consult parodontale nazorg                                                                                 € 154,17

T60                           Evaluatie-onderzoek met pocketstatus                                                                               € 151,88

T61                           Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus                                                                   € 166,21

   

                               Parodontale chirurgie 

T70                           Flapoperatie tussen 2 elementen                                                                                         € 179,59

T71                           Flapoperatie per sextant (één zesde deel)                                                                          € 276,29

T72                           Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)                                                      € 331,54

T73                           Directe post-operatieve zorg, kort                                                                                        € 55,26

T74                           Directe post-operatieve zorg, uitgebreid                                                                             € 148,64

T75                           Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus                                          € 143,76

T76                           Tuber- of retromolaarplastiek                                                                                                € 69,07

   

                              b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 

                                  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a 

T80                            Tandvleestransplantaat                                                                                                          € 118,80

T81                            Tuber- of retromolaarplastiek                                                                                               € 96,70

T82                            Tandvleescorrectie per element                                                                                            € 52,49

T83                            Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)                                                               € 138,14

   

                               Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van de aangebrachte materialen)

T84 *                         Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per                               € 331,54

                                    sextant (één zesde deel)     

T85 *                         Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting,                              € 110,51

                                     gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element 

T86                            Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal                                                           € 179,59

   

                                Parodontale kroonverlengingsprocedure 

T87                            Kroonverlenging per element                                                                                                € 179,59

T88                            Kroonverlenging per sextant                                                                                                  € 331,54

   

                                Directe postoperatieve zorg 

T89                            Directe postoperatieve zorg, kort                                                                                          € 55,26

T90                            Directe postoperatieve zorg, uitgebreid                                                                               € 148,64

   

                                Diversen 

T91                            Pocketregistratie                                                                                                                       € 33,15

T92                            Parodontiumregistratie                                                                                                            € 66,31

T93 **                       Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling                               € 38,68

T94                            Behandeling tandvleesabces                                                                                                   € 74,60

T57 *                         Toepassing lokaal medicament                                                                                               € 61,90

T95 *                         (Draad)Spalk                                                                                                                               € 22,92

T96                            Uitgebreide voedingsanalyse                                                                                                  € 57,31