Tarieven 2019

Kunstgebitten (P-codes)

Code                        Omschrijving                                                                                                                             Tarief 

P60                           Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit                      € 33,15

P65                           Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit                                                                   € 27,63

P17                           Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur                                                   € 55,26

P10 *                        Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen                                                     € 82,89

P15 *                        Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen                                                   € 165,77

P16                           Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk                                  € 60,78

                                   kunstgebit van kunsthars

P18                            Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars                          € 16,58

P34 *                         Frame kunstgebit, 1-4 elementen                                                                                        € 226,55

P35 *                         Frame kunstgebit, 5-13 elementen                                                                                      € 309,44

P31 *                         Wortelkap met stift                                                                                                                 € 138,14

P32                            Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls                               € 82,89

P33                            Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling                                 € 55,26

P40                            Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd                                             € 13,81

                                    met per immediaat te vervangen element

P45 *                         Noodkunstgebit                                                                                                                       € 110,51

   

                               a. Volledig kunstgebit 

P21 *                         Volledig kunstgebit bovenkaak                                                                                              € 165,77

P25 *                         Volledig kunstgebit onderkaak                                                                                              € 221,03

P30 *                         Volledig kunstgebit boven- en onderkaak                                                                            € 359,17

   

                               Extra te berekenen bij volledig kunstgebit 

P36                            Individuele afdruk zonder randopbouw                                                                               € 27,63

P14                            Individuele afdruk met randopbouw                                                                                     € 60,78

P37                            Frontopstelling in aparte zitting                                                                                              € 33,15

P27                            Reoccluderen                                                                                                                             € 55,26

P28                            Naregistratie en remounten                                                                                                    € 55,26

P38                            Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur   € 60,78

P39                            Toeslag voor bepaling neutrale zone                                                                                     € 82,89

P41                            Toeslag voor relinen van alginaatafdruk                                                                               € 27,63

P42                            Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling                                                                              € 27,63

P43                            Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen                                                                 € 33,15

   

                                Overige 

P29                            Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit                         € 44,21

P06                            Tissue conditioning volledig kunstgebit (per kaak)                                                               € 38,68

P01 *                         Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw                                                € 38,68

P02 *                         Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw                                                     € 82,89

P03 *                         Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw                                                   € 55,26

P04 *                         Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw                                                         € 82,89

P70 *                         Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage            € 154,72

P07 *                         Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk                                                                        € 16,58

P08 *                         Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk                                                                              € 44,21

P56                            Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit                                      € 38,68

P51 *                         Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw         € 38,68

P52 *                         Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw               € 82,89

P53 *                         Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw            € 55,26

P54 *                         Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw                 € 80,68

P57 *                         Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk                              € 16,58

P58 *                         Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk                                    € 44,21

P78 *                         Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig                                       € 44,21

                                    kunstgebit inclusief afdruk

P79 *                         Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk                      € 44,21