Tarieven 2019

Kronen en bruggen (R-codes)

Code                         Omschrijving                                                                                                Tarief 

                             a. Inlays en kronen 

R08 *                        Eenvlaks composiet inlay                                                                             € 66,31

R09 *                        Tweevlaks composiet inlay                                                                          € 127,09

R10 *                        Drievlaks composiet inlay                                                                            € 165,77

R11 *                        Eenvlaksinlay                                                                                                  € 99,46

R12 *                        Tweevlaksinlay                                                                                               € 154,72

R13 *                        Drievlaksinlay                                                                                                 € 221,03

R14                           Toeslag voor aangegoten pin, per pin                                                        € 27,63

R24 *                         Kroon                                                                                                              € 243,13

R28 *                         Endokroon, indirect vervaardigd                                                               € 66,31

R29                            Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening                                          € 49,73

R31                            Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal                                              € 55,26

R32 *                         Gegoten opbouw, indirecte methode                                                       € 55,26

R33 *                         Gegoten opbouw, directe methode                                                          € 110,51

   

                               b. Brugwerk 

R40 *                          Eerste brugtussendeel                                                                               € 165,77

R45 *                          Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel                       € 82,89

R46 *                          Brugverankering, per anker                                                                      € 55,26

R49                             Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen                              € 138,14

R50 *                          Metalen fixatiekap met afdruk                                                                 € 27,63

R55 *                          Gipsslot met extra afdruk                                                                          € 27,63

R60 *                          Plakbrug zonder preparatie                                                                      € 110,51

R61 *                          Plakbrug met preparatie                                                                            € 165,77

R65                             Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel            € 38,68

R66                             Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twe     € 22,10

   

                               c. Restauraties diversen 

R70                              Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker                                 € 60,78

R71 *                           Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie                                           € 60,78

                                     metaal/porselein kroon in de mond

R72                              Vernieuwen schildje van plastisch materiaal                                          € 33,15

R73                              Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje                                 € 22,10

R74 *                           Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties                                   € 22,10

R75 *                           Opnieuw vastzetten plakbrug                                                                   € 55,26

R76                              Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon             € 27,63

R77                              Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk                           € 27,63

                                     per (pijler)element

                               d. Schildje van keramiek of kunststof 

R78 *                          Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie                          € 66,31

R79 *                          Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie                                € 110,51

   

                               e. Temporaire voorzieningen 

R80 *                          Temporaire, eerste voorziening                                                                   € 27,63

R85 *                          Temporaire, volgende voorziening                                                              € 11,05

R90 *                          Gedeeltelijk voltooid werk                                                                             -