Tarieven 2019

Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

Code                        Omschrijving                                                                                                                  Tarief 

                             a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie) 

                             Onderzoek/diagnostiek 

G01                          Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)                                                                          € 138,14

G02                          Spieractiviteitsmeting en registratie                                                                           € 88,41

G03                          Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling                                      € 60,78

   

                             Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)

G61                          Instructie spieroefeningen                                                                                           € 55,26

G62 *                       Occlusale spalk                                                                                                               € 149,19

G63 *                       Repositiespalk                                                                                                                € 221,03

G64                          Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties                                                      € 27,63

G65 *                       Indirect planmatig inslijpen                                                                                         € 303,92

G66                          Biofeedbacktherapie                                                                                                     € 49,73

G67                          Behandeling triggerpoint                                                                                              € 60,78

G33 *                       Aanbrengen front/hoektandgeleiding                                                                        € 55,26

G68*                        Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk                                                  € 44,21

                            Therapie voor kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)

G69 *                       Opbeetplaat                                                                                                                    € 60,78

   

                            b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  

G10                          NIet standaard beetregistratie                                                                                     € 82,89

   

                            Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen 

G11                         Scharnierasbepaling                                                                                                       € 82,89

G12                         Centrale relatiebepaling                                                                                                 € 77,36

G13                         Protrale/laterale bepalingen                                                                                          € 55,26

G14                         Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie                         € 497,32

G15                         Voor het behouden van beethoogte                                                                            € 27,63

G16                         Therapeutische positiebepaling                                                                                    € 27,63

G20                         Beetregistratie intra-oraal                                                                                              € 55,26

   

                            c. Snurk- en slaapstoornisbeugel 

G71 *                      Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)                                                     € 276,27

G72                         Controlebezoek MRA                                                                                                      € 27,63

G73 *                      Reparatie MRA met afdruk                                                                                             € 44,21