Tarieven 2019

Implantaten (J-codes)

Code                        Omschrijving                                                                                                                              Tarief 

J97                            Overheadkosten implantaten                                                                                                 € 169,23

J98                            Overheadkosten pre-implantologische chirurgie                                                                € 95,77

   

                             a. Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning 

J01                            Initieel onderzoek implantologie                                                                                            € 61,27

J02                            Verlengd onderzoek implantologie                                                                                        € 94,26

J03*                          Proefopstelling                                                                                                                          € 127,25

J05                            Implantaatpositionering op grond van CT-scan                                                                   € 42,42

   

                             b. I Pre-implantologische chirurgie 

J08 *                         Aanbrengen botvervangers in extractie wond                                                                     € 18,85

J09 *                         Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft                                                                          € 226,22

J10 *                         Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting                                       € 141,39

J11                            Prepareren donorplaats                                                                                                           € 127,25

J12 *                         Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft                                   € 136,67

J13 *                         Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting                        € 65,98

J07                            Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik                                                                       kostprijs

   

                             b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen 

J06                            Vrijleggen foramen mentale                                                                                                     € 28,28

J15 *                         Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft                                    € 80,12

J16 *                         Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft                                                          € 80,12

J17 *                         Aanvullende ophoging bodem bijholte                                                                                   € 122,54

J18 *                         Ophoging bodem bijholte orthograad                                                                                    € 56,55

J19                            Toeslag esthetische zone                                                                                                           € 61,27

   

                             c. Implantologische chirurgie  

J20 *                         Plaatsen eerste implantaat, per kaak                                                                                      € 215,38

J21 *                         Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond                           € 77,29

J22 *                         Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond                                       € 108,40

J23 *                         Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)                                                                    € 70,69

J24 *                         Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond                                   € 23,56

J25 *                         Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond                                      € 42.42

J26                            Moeizaam verwijderen implantaat                                                                                           € 155,53

J27 *                         Vervangen implantaat                                                                                                                 € 215,38

   

                             d. Diversen 

J30                            Bindweefseltransplantaat, eerste                                                                                             € 98,97

J31                            Volgende bindweefseltransplantaat                                                                                         € 47,13

J32 *                         Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef                                                     € 108,40

J33                            Kosten implantaat€ 302,70

   

                             e. Mesostructuur 

J40 *                         Twee magneten/drukknoppen                                                                                                  € 146,10

J41 *                         Elke volgende magneet, drukknop                                                                                            € 32,99

J42 *                         Staaf tussen twee implantaten                                                                                                  € 193,23

J43 *                         Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak                                                     € 61,27

J44 *                         Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon                                                            € 23,56

   

                              f. Prothetische behandeling na implantaten 

J50 *                         Boven- en onder klikgebit                                                                                                           € 485,43

J51 *                         Onder-klikgebit                                                                                                                             € 315,76

J52 *                         Boven- klikgebit                                                                                                                            €  315,76

J53 *                         Omvorming klikgebit                                                                                                                   € 94,26

J54 *                         Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten                                                    € 122,54

J55 *                         Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten                                        € 141,39

J56 *                         Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten                                   € 164,95

J57                            Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen                                 € 80,12

                                   twee implantaten

J58                            Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of                       € 103,68

                                   vier implantaten

J59                            Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer                         € 127,25

                                   dan vier implantaten

                              g. Nazorg implantologie 

J60                             Specifiek consult nazorg implantologie                                                                                   € 51,84

J61                             Uitgebreid consult nazorg implantologie                                                                                € 84,83

        

                              h. Prothetische nazorg 

J70 *                          Opvullen zonder staafdemontage                                                                                            € 131,96

J71 *                          Opvullen met staafdemontage op twee implantaten                                                            € 164,95

J72 *                          Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten                                                 € 188,52

J73 *                          Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten                                           € 212,08

J74 *                          Reparatie zonder staafdemontage                                                                                           € 51,84

J75 *                          Reparatie met staafdemontage op twee implantaten                                                          € 98,97

J76 *                          Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten                                                € 122,54

J77 *                          Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten                                          € 146,10