Tarieven 2019

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

Code                          Omschrijving                                                                                                                      Tarief 

                               a. Onderdeel A 

H11                            Trekken tand of kies                                                                                                           € 41,44

H16                            Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant                      € 30,94

H21                            Kosten hechtmateriaal                                                                                                       € 5,83

H26                            Hechten weke delen                                                                                                           € 60,78

H50                            Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief                           € 55,26

                                     wortelkanaalbehandeling     

H55                            Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief                              € 16,58

                                     wortelkanaalbehandeling

                                b. Onderdeel B 

H90                            Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische                                      € 55,26

                                     verrichtingen vallend onder onderdeel B.

H35                            Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap                                     € 66,31

H40                            Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak                                                             € 49,73

H41                            Verwijderen van het tongriempje of lipbandje                                                               € 33,15

   

                                 Wortelpuntoperatie per tandwortel 

H42                            Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting                                                € 66,31

H43                            Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting                     € 88,412

H44                            Primaire antrumsluiting                                                                                                     € 60,78

H59                            Behandeling kaakbreuk, per kaak                                                                                     € 77,36

   

                                Cyste-operatie 

H60                            Marsupialisatie                                                                                                                     € 77,36

H65                            Primaire sluiting                                                                                                                   € 149,19

   

                                Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70                           Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak            € 77,36

H75                           Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak         € 149,19

H80                           Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties,                             € 104,99

                                    enkelzijdig per kaak

H85                           Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties,                             € 176,82

                                    dubbelzijdig per kaak